CSS Snipper Loader là một lựa chọn rất tốt khi có sự delay chuyển trang trong website, giúp cho người dùng không nhàm chán, thích thú khi lướt web, giảm thiểu rủi ro thoát trang không mong muốn. Mình sưu tầm một vài mẫu CSS Loader khá đẹp mắt, các bạn có thể áp dụng vào cho dự án nhé.

Có 8 mẫu, mình demo ở dưới và kèm theo đó là code style của từng cái một.

Contents

Phần CSS chung (cái nào cũng có)

body{
  background-color:#31c9e0;
  text-align:center;
}

.load-container {
  position:relative;
  display:inline-block;
  width:130px;
  height:130px;
  -moz-box-sizing:border-box;
  box-sizing:border-box;
  border:1px solid rgba(255,255,255,0.4);
  overflow:hidden;
  letter-spacing:normal;
}

————****************————

Option 1

HTML

<div class="load-container one">
  <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.one .loader,
.one .loader:before,
.one .loader:after {
 background-color: #fff; /* アイコンの色 */
 -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out;
 animation: load1 1s infinite ease-in-out;
 width: 1em;
 height: 4em;
}
.one .loader:before,
.one .loader:after {
 position: absolute;
 top: 0;
 content: '';
}
.one .loader:before {
 left: -1.5em;
}
.one .loader {
 font-size: 10px; /* アイコンのサイズ */
 text-indent: -9999em;
 margin: 4.3em auto;
 position: relative;
 -webkit-animation-delay: -0.16s;
 animation-delay: -0.16s;
}
.one .loader:after {
 left: 1.5em;
 -webkit-animation-delay: -0.32s;
 animation-delay: -0.32s;
}
@-webkit-keyframes load1 {
 0%,
 80%,
 100% {
  box-shadow: 0 0 #fff; /* アイコンの色 */
  height: 4em;
 }
 40% {
  box-shadow: 0 -2em #fff; /* アイコンの色 */
  height: 5em;
 }
}
@keyframes load1 {
 0%,
 80%,
 100% {
  box-shadow: 0 0 #fff; /* アイコンの色 */
  height: 4em;
 }
 40% {
  box-shadow: 0 -2em #fff; /* アイコンの色 */
  height: 5em;
 }
}

————****************————

Option 2

HTML

<div class="load-container two">
  <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.two .loader,
.two .loader:before,
.two .loader:after {
 border-radius: 50%;
}
.two .loader:before,
.two .loader:after {
 position: absolute;
 content: '';
 background-color: #31c9e0; /* 円内の背景色 */
}
.two .loader:before {
 width: 5.2em;
 height: 8.2em;
 border-radius: 8.2em 0 0 8.2em;
 top: -0.1em;
 left: -0.1em;
 -webkit-transform-origin: 4.2em 4.1em;
 transform-origin: 4.2em 4.1em;
 -webkit-animation: load2 2s infinite ease 1.5s;
 animation: load2 2s infinite ease 1.5s;
}
.two .loader {
 font-size: 11px;
 text-indent: -99999em;
 margin: 2em auto;
 position: relative;
 width: 8em;
 height: 8em;
 box-shadow: inset 0 0 0 1em #fff;
}
.two .loader:after {
 width: 5.2em;
 height: 8.2em;
 border-radius: 0 8.2em 8.2em 0;
 top: -0.1em;
 left: 4.1em;
 -webkit-transform-origin: 0px 4.1em;
 transform-origin: 0px 4.1em;
 -webkit-animation: load2 2s infinite ease;
 animation: load2 2s infinite ease;
}
@-webkit-keyframes load2 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}
@keyframes load2 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

————****************————

Option 3

HTML

<div class="load-container three">
  <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.three .loader {
 font-size: 10px;
 width: 8em; /* アイコンの幅 */
 height: 8em; /* アイコンの高さ */
 margin: 2.4em auto;
 text-indent: -9999em;
 border-radius: 50%;
 background-color: #ffffff;
 background: -moz-linear-gradient(left, #ffffff 10%, rgba(255, 255, 255, 0) 42%);
 background: -webkit-linear-gradient(left, #ffffff 10%, rgba(255, 255, 255, 0) 42%);
 background: -o-linear-gradient(left, #ffffff 10%, rgba(255, 255, 255, 0) 42%);
 background: -ms-linear-gradient(left, #ffffff 10%, rgba(255, 255, 255, 0) 42%);
 background: linear-gradient(to right, #ffffff 10%, rgba(255, 255, 255, 0) 42%);
 position: relative;
 -webkit-animation: load3 1.4s infinite linear;
 animation: load3 1.4s infinite linear;
}
.three .loader:before {
 width: 50%;
 height: 50%;
 background-color: #fff;
 border-radius: 100% 0 0 0;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 content: '';
}
.three .loader:after {
 background-color: #31c9e0; /* 円内の背景色 */
 width: 75%;
 height: 75%;
 border-radius: 50%;
 content: '';
 margin: auto;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 bottom: 0;
 right: 0;
}
@-webkit-keyframes load3 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}
@keyframes load3 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

————****************————

Option 4

HTML

<div class="load-container four">
 <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.four .loader {
 font-size: 12px; /* アイコンのサイズ */
 margin: 4.8em auto;
 width: 1em;
 height: 1em;
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 text-indent: -9999em;
 -webkit-animation: load4 1.3s infinite linear;
 animation: load4 1.3s infinite linear;
}
@-webkit-keyframes load4 {
 0%,
 100% {
  box-shadow: 0em -3em 0em 0.2em #ffffff, 2em -2em 0 0em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 0em #ffffff;
 }
 12.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em 0em #ffffff, 2em -2em 0 0.2em #ffffff, 3em 0em 0 0em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 25% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 0em #ffffff, 3em 0em 0 0.2em #ffffff, 2em 2em 0 0em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 37.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 0em #ffffff, 2em 2em 0 0.2em #ffffff, 0em 3em 0 0em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 50% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 0em #ffffff, 0em 3em 0 0.2em #ffffff, -2em 2em 0 0em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 62.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 0em #ffffff, -2em 2em 0 0.2em #ffffff, -3em 0em 0 0em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 75% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 0em #ffffff, -3em 0em 0 0.2em #ffffff, -2em -2em 0 0em #ffffff;
 }
 87.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em 0em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 0em #ffffff, -3em 0em 0 0em #ffffff, -2em -2em 0 0.2em #ffffff;
 }
}
@keyframes load4 {
 0%,
 100% {
  box-shadow: 0em -3em 0em 0.2em #ffffff, 2em -2em 0 0em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 0em #ffffff;
 }
 12.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em 0em #ffffff, 2em -2em 0 0.2em #ffffff, 3em 0em 0 0em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 25% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 0em #ffffff, 3em 0em 0 0.2em #ffffff, 2em 2em 0 0em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 37.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 0em #ffffff, 2em 2em 0 0.2em #ffffff, 0em 3em 0 0em #ffffff, -2em 2em 0 -0.5em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 50% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 0em #ffffff, 0em 3em 0 0.2em #ffffff, -2em 2em 0 0em #ffffff, -3em 0em 0 -0.5em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 62.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 0em #ffffff, -2em 2em 0 0.2em #ffffff, -3em 0em 0 0em #ffffff, -2em -2em 0 -0.5em #ffffff;
 }
 75% {
  box-shadow: 0em -3em 0em -0.5em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 0em #ffffff, -3em 0em 0 0.2em #ffffff, -2em -2em 0 0em #ffffff;
 }
 87.5% {
  box-shadow: 0em -3em 0em 0em #ffffff, 2em -2em 0 -0.5em #ffffff, 3em 0em 0 -0.5em #ffffff, 2em 2em 0 -0.5em #ffffff, 0em 3em 0 -0.5em #ffffff, -2em 2em 0 0em #ffffff, -3em 0em 0 0em #ffffff, -2em -2em 0 0.2em #ffffff;
 }
}

————****************————

Option 5

HTML

<div class="load-container five">
 <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.five .loader {
 margin: 4em auto;
 font-size: 14px; /* アイコンのサイズ */
 width: 1em;
 height: 1em;
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 text-indent: -9999em;
 -webkit-animation: load5 1.1s infinite ease;
 animation: load5 1.1s infinite ease;
}
@-webkit-keyframes load5 {
 0%,
 100% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em #ffffff, 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7);
 }
 12.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 1.8em -1.8em 0 0em #ffffff, 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5);
 }
 25% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 2.5em 0em 0 0em #ffffff, 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 37.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 50% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 0em 2.5em 0 0em #ffffff, -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 62.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), -1.8em 1.8em 0 0em #ffffff, -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 75% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), -2.6em 0em 0 0em #ffffff, -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 87.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), -1.8em -1.8em 0 0em #ffffff;
 }
}
@keyframes load5 {
 0%,
 100% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em #ffffff, 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7);
 }
 12.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 1.8em -1.8em 0 0em #ffffff, 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5);
 }
 25% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 2.5em 0em 0 0em #ffffff, 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 37.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 50% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), 0em 2.5em 0 0em #ffffff, -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 62.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), -1.8em 1.8em 0 0em #ffffff, -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 75% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), -2.6em 0em 0 0em #ffffff, -1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2);
 }
 87.5% {
  box-shadow: 0em -2.6em 0em 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.8em -1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 2.5em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 1.75em 1.75em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), 0em 2.5em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.2), -1.8em 1.8em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.5), -2.6em 0em 0 0em rgba(255, 255, 255, 0.7), -1.8em -1.8em 0 0em #ffffff;
 }
}

————****************————

Option 6

HTML

<div class="load-container six">
 <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.six .loader {
 font-size: 46px; /* アイコンのサイズ */
 text-indent: -9999em;
 overflow: hidden;
 width: 1em;
 height: 1em;
 border-radius: 50%;
 margin: 0.9em auto;
 position: relative;
 -webkit-animation: load6 1.7s infinite ease;
 animation: load6 1.7s infinite ease;
}
@-webkit-keyframes load6 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.42em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.44em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.46em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 5%,
 95% {
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.42em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.44em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.46em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 30% {
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.51em -0.66em 0 -0.42em #ffffff, -0.75em -0.36em 0 -0.44em #ffffff, -0.83em -0.03em 0 -0.46em #ffffff, -0.81em 0.21em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 55% {
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.29em -0.78em 0 -0.42em #ffffff, -0.43em -0.72em 0 -0.44em #ffffff, -0.52em -0.65em 0 -0.46em #ffffff, -0.57em -0.61em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.42em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.44em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.46em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.477em #ffffff;
 }
}
@keyframes load6 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.42em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.44em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.46em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 5%,
 95% {
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.42em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.44em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.46em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 30% {
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.51em -0.66em 0 -0.42em #ffffff, -0.75em -0.36em 0 -0.44em #ffffff, -0.83em -0.03em 0 -0.46em #ffffff, -0.81em 0.21em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 55% {
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.29em -0.78em 0 -0.42em #ffffff, -0.43em -0.72em 0 -0.44em #ffffff, -0.52em -0.65em 0 -0.46em #ffffff, -0.57em -0.61em 0 -0.477em #ffffff;
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
  box-shadow: -0.11em -0.83em 0 -0.4em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.42em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.44em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.46em #ffffff, -0.11em -0.83em 0 -0.477em #ffffff;
 }
}

————****************————

Option 7

HTML

<div class="load-container seven">
 <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.seven .loader:before,
.seven .loader:after,
.seven .loader {
 border-radius: 50%;
 width: 1.5em;
 height: 1.5em;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation: load7 1.8s infinite ease-in-out;
 animation: load7 1.8s infinite ease-in-out;
}
.seven .loader {
 margin: 4.4em auto;
 font-size: 10px;
 position: relative;
 text-indent: -9999em;
 -webkit-animation-delay: 0.16s;
 animation-delay: 0.16s;
}
.seven .loader:before {
 left: -2.8em;
}
.seven .loader:after {
 left: 2.8em;
 -webkit-animation-delay: 0.32s;
 animation-delay: 0.32s;
}
.seven .loader:before,
.seven .loader:after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
}
@-webkit-keyframes load7 {
 0%,
 80%,
 100% {
  box-shadow: 0 1.5em 0 -1.3em #ffffff;
 }
 40% {
  box-shadow: 0 1.5em 0 0 #FFF;
 }
}
@keyframes load7 {
 0%,
 80%,
 100% {
  box-shadow: 0 1.5em 0 -1.3em #ffffff;
 }
 40% {
  box-shadow: 0 1.5em 0 0 #FFF;
 }
}

————****************————

Option 8

HTML

<div class="load-container eight">
 <div class="loader">Loading...</div>
</div>

CSS

.eight .loader {
 margin: 2.4em auto;
 font-size: 10px;
 position: relative;
 text-indent: -9999em;
 border-top: 1.1em solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
 border-right: 1.1em solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
 border-bottom: 1.1em solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
 border-left: 1.1em solid #ffffff;
 -webkit-animation: load8 1.1s infinite linear;
 animation: load8 1.1s infinite linear;
}
.eight .loader,
.eight .loader:after {
 border-radius: 50%;
 width: 6em;  /* アイコンの幅*/
 height: 6em; /* アイコンの高さ */
}
@-webkit-keyframes load8 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0 deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}
@keyframes load8 {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

2 COMMENTS

 1. cái này hay phết nhỉ
  áp dụng vào project như nào hả bác
  sao để gọi nó ra lúc load ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.